اخبار استان

استان مرکزی مشمول طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده پیش از ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در اجرای...

اقتصادی شدن و توسعه بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی پیش از ظهر شنبه در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان مرکزی در اراک اظهار...

عمومی

سایر

    علمی فرهنگی

    سایر